Implementace Adform trackPoint do GTM

Vítejte v dalším hypotetickém scénáři! Máme jednoduchou mikrostránku. Jejím účelem je především vysvětlit výhody vlastnictví nové šály / auta / těžebního stroje / libovolného produktu. Uživatelé webu nemohou produkt zakoupit, protože nemáme e-shop. Namísto toho je zde několik ikon, které návštěvníky zavedou do partnerských e-shopů.

Váš úkol je jednoduchý: implementovat Adform trackPoint, abyste mohli využívat data o odchodech do partnerských e-shopů v retargetingových kampaních.

Příprava

Řekněme, že nemáme velmi dobrý tým vývojářů. Neoznačili odchozí odkazy žádnými speciálními třídami nebo ID. Proto bude náš trigger v Google Tag Manager vypadat asi takto.

Toto je detail regulárního výrazu použitého v triggeru.

^https\:\/\/www\.partner1\.com\/jmeno\-produktu|https\:\/\/www\.partner2\.com\/jmeno|https\:\/\/www\.partner3\.com\/jmeno\-produktu\/\-jmeno\-kategorie|https\:\/\/www\.partner4\.com\/jmeno\-produktu\-id0001

Pro zjednodušení dáme spouštěči jméno clicks-vendors.

Po vytvoření triggeru vytvořte konstantní proměnnou s identifikátorem adformího trackPointu. Pojmenujte ji adf-ID. Její hodnota by měla být číslo, které vidíte vedle klíče pm. V našem případě je to 1234567.

Vytvořte vlastní JavaScript proměnnou

Používání vlastní JavaScript proměnné umožňuje lépe nastavit optimální podmínky spouštění. Lze na sebe vrstvit více pravidel a být si jistý, že každá proměnná vrátí pouze správný výsledek.

Vytvořte vlastní proměnnou v JavaScriptu s názvem adf-trackPoint. Vložte do ní následující kód.

function() {
 var url = {{Click URL}};
 var ph = {{Page Hostname}};
 
 if( {{Event}} === 'gtm.linkClick' && url.startsWith("https://www.vendor1.com/")) {
  return "click-partner1"
 }
 else if ( {{Event}} === 'gtm.linkClick' && url.startsWith("https://www.vendor2.com/")) {
   return "click-partner2"
  }
 else if ( {{Event}} === 'gtm.linkClick' && url.startsWith("https://www.vendor3.com/")) {
   return "click-partner3"
  }
 else if ( {{Event}} === 'gtm.linkClick' && url.startsWith("https://www.vendor4.com/")) {
   return "click-partner4"
  }
 else if ( {{Event}} === 'gtm.js' && ph.startsWith("www.domain.com")) {
   return "{{Page Path}}"
  }
 else 
   return "Error - fix it."
}

Tento příkaz if-else využívá metodu .startsWith. Pokud uživatel klikne na odkaz, který začíná doménou konkrétního partnerského e-shopu, proměnná vrátí název dodavatele.

Poslední příkaz else if je zodpovědný za vrácení cesty v URL při načtení stránky. Všimněte si, že se nevolá při události gtm.linkClick, ale při události gtm.js.

Vytvořte Adform tag

Vytvořte vlastní značku HTML s názvem Adform-events a přidejte následující skript. Nepřidávejte <noscript> část kódu.

<script type="text/javascript">
    window._adftrack = Array.isArray(window._adftrack) ? window._adftrack : (window._adftrack ? [window._adftrack] : []);
    window._adftrack.push({
        pm: {{adf-ID}},
        divider: encodeURIComponent('|'),
        pagename: encodeURIComponent('{{adf-trackPoint}}')
    });
    (function () { var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = 'https://track.adform.net/serving/scripts/trackpoint/async/'; var x = document.getElementsByTagName('script')[0]; x.parentNode.insertBefore(s, x); })();
</script>

Značka se musí spouštět při aktivaci triggerů clicks-vendorsPage Views.

Skript může být ještě robustnější díky tomu, že ho zabalíme do příkazu try-catch, ale na to jste určitě dost chytří, takže to už nechám na vás.

S Adform trackPoint a GTM můžete dělat různé zábavné věci, zejména pokud se pustíte do jejich pokročilé implementace. Tomu se budeme věnovat v budoucnu.

Příležitostně rozesíláme zpravodaj pro specialisty a manažery. Máte zájem?

Žádný spam, žádné otravné prodejní nabídky.

Honza Felt
Honza Felt

Ředitel

Honza Felt začal svou kariéru v PR agentuře, a postupně se díky sérii šťastných náhod dostal k analytice a kampaním. Nyní vede CF Agency. Nejraději řeší problémy, kde může uplatnit znalost marketingu v kombinaci s daty a reklamními technologiemi.