Sledování impresí a prokliků v Adformu

Řekněme, že nakupujete mediální prostor přímo od vydavatele a chcete měřit zobrazení a prokliky pomocí systému Adform. Tím pádem využijete měření pomocí služby Adform TPAS (Third-Party Ad Services).

Služba TPAS se hodí, máte-li podezření na nesoulad mezi čísly uvedenými v tabulce Excelu od vydavatele a skutečností. Dalším zábavným případem použití je retargeting, ale ten si necháme na později.

Chcete-li začít měřit, musíte provést následující kroky.

  • Nastavení kreativ
  • Vytvoření mediálního plánu
  • Vytvoření identifikátorů pro reklamní tagy (Tag ID)
  • Přidání UTM parametrů k nově vytvořeným line items
  • Vytvoření trackeru pro imprese a prokliky
  • Testování a měření

Než začnete

Máte-li vše zvládnout, je třeba pochopit několik technických detailů. Považujte tuto část za základní informace, které vám pomohou vyhnout se nepříjemným překvapením.

Cenový model

Než se dostaneme k technickým detailům, řekněme si něco o cenovém modelu nástroje Adform.

Vaše smlouva bude obsahovat dvě ceny za službu TPAS – cenu za tisíc zobrazení a cenu za prokliky.

Jestliže sledujete pouze prokliky, budou vám účtována pouze prokliky. Pokud sledujete pouze zobrazení, budou vám účtována pouze zobrazení. Zatím to vypadá snadně.

Pokud sledujete prokliky i zobrazení, Adform porovná, kolik tisíc zobrazení nebo jednotek prokliků proběhlo. Systém vám bude účtovat podle metriky, která dosáhla nejvyšší hranici.

Příklad

Pokud jste před koncem fakturačního období vysledovali 2 000 zobrazení a 3 kliknutí, budou vám naúčtována kliknutí. To je proto, že 3 > 2.

Pokud jste před koncem fakturačního období vysledovali 5 000 zobrazení a 4 kliknutí, budou vám naúčtovány imprese. Důvodem je, že 5 > 4.

Nezapomeňte, že uvažujeme v tisících zobrazení, nikoli v jednotkách zobrazení.

  Imprese Prokliky Co zaplatíte
Případ 1 238,189 395 prokliky
Případ 2 1,375,871 1,123 zobrazení
Případ 3 2,318,511 1,791 zobrazení

 

Díky Aivarasu Maceinovi za informativní příspěvek k tomuto článku.

Všechno jasné? Pojďme se podívat na další zábavnou otázku. Jak vlastně měříme zobrazení a prokliky?

Formát sledovacího pixelu pro imprese

Adform, stejně jako jakákoli jiná služba TPAS, nabízí pixely pro sledování impresí a odkazy pro sledování prokliků.

Takto vypadá kód pro sledování impresí.

<img src="https://track.adform.net/adfserve/?bn=XXXXXXXX;1x1inv=1;srctype=3;ord=[timestamp]" border="0" width="1" height="1"/>

Jedná se o obrázek o rozměrech 1x1 pixelů, který vydavatelé nasadí do svých reklamních serverů společně s vámi dodanými kreativami. Když se tento pixel načte společně s reklamou, odešle se request na server Adformu. Server žádost zpracuje a Adform započítá impresi.

Parametr bn obsahuje vaše Tag ID. Podrobnosti o něm probereme postupně v dalších částech článku.

Parametr ord obsahuje pole s časovým údajem (timestamp), které musí vydavatel dynamicky vyplnit. Přidání jedinečného časového údaje do trackeru zabrání načítání pixelu z mezipaměti a nepřesnému měření impresí.

Někteří vydavatelé nevyplňují časové pole skutečným datem a časem, ale vkládají řetězec jedinečných náhodných znaků. I to je v pořádku.

Formát odkazu pro sledování prokliků

Takto vypadá odkaz pro sledování kliknutí.

https://track.adform.net/C/?bn=XXXXXXXX

Tento odkaz slouží jako cílové URL pro vaši reklamu. Když návštěvník klikne na tento odkaz, bude přesměrován na server Adformu, který započítá proklik. Poté uživatele přesměruje na konečný cíl (váš web). O rychlost se nebojte, přesměrování proběhne během několika stovek až desítek milisekund. Do parametru bn doplňte Tag ID, a je hotovo.

Základní principy máme probrané. Hurá do praxe!

To RTB se zdá být dost komplikované. Můžete to celé vyřešit za nás?

Ano, můžeme!

Napište nám!

Nastavení kreativ

Nahrajte bannery a přiřaďte jim URL adresy pro prokliky, směřující do vašeho webu.

Vytvoření mediálního plánu

Pokud nakupujete mediální prostor přímo, pravděpodobně jste s vydavatelem hovořili o množství zakoupených impresí, slevách a CPM. Má-li Adform správně počítat všechny potřebné metriky typu CPC a CPM, musíte tato čísla zadat do příslušné Line Item.

Jestliže startujete malou kampaň zakoupenou napřímo, doporučuji vložit jeden formát reklamy do jedné Line Item. Díky tomu se vše mnohem snadněji vyhodnocuje a reportuje.

Vytvořte Tag ID

Po sestavení mediálního plánu přejděte do části nazvané Tags. Vyberte kreativu, kterou chcete propagovat, a stiskněte tlačítko Uložit.

Vytvoření trackeru pro imprese a prokliky

Po uložení Line Item můžete zkopírovat Tag ID a přidat je do pixelu pro sledování impresí a do proklikového měřáku. V obou případech je Tag ID hodnotou parametru bn.

Něco podobného posílá náš RTB tým vydavatelům k implementaci.

<!-- 300x250, Forbes.com, whole inventory -->
Click URL : https://track.adform.net/C/?bn=12345678
Impressions tracker : <img src="https://track.adform.net/adfserve/?bn=12345678;1x1inv=1;srctype=3;ord=[timestamp]" border="0" width="1" height="1"/>

<!-- 300x600, CNC, IT Pack -->
Click URL : https://track.adform.net/C/?bn=87654321
Impressions tracker : <img src="https://track.adform.net/adfserve/?bn=87654321;1x1inv=1;srctype=3;ord=[timestamp]" border="0" width="1" height="1"/>

<!-- 2000x1400, Seznam, Lifestyle Pack -->
Click URL : https://track.adform.net/C/?bn=24681012
Impressions tracker : <img src="https://track.adform.net/adfserve/?bn=24681012;1x1inv=1;srctype=3;ord=[timestamp]" border="0" width="1" height="1"/>

Ujistěte se, že vydavatel testuje impresní pixely i proklikové měřáky, než reklamu publikuje.

V zájmu zachování pořádku doporučuji, abyste si měřáky ukládali. Budete tak vědět, co a kdy jste jednotlivým vydavatelům poslali.

Honza Felt
Honza Felt

Ředitel

Honza Felt začal svou kariéru v PR agentuře, a postupně se díky sérii šťastných náhod dostal k analytice a kampaním. Nyní vede CF Agency. Nejraději řeší problémy, kde může uplatnit znalost marketingu v kombinaci s daty a reklamními technologiemi.